Diakoni


Kirkens omsorgstjeneste

 

Hva er diakoni?
”Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte virkeliggjort gjennom liv
og tjeneste.”

Slik lyder visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste!
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, og vi håper at du har tillit til å ta
kontakt, eller vær velkommen til et av våre faste arrangementer!

Spesielt nevnes:
Strikkekafè hver 1. og 3.mandag i måneden kl.11.00–13.00 i
menighetssalen i Tjensvoll kirke.
Ta med matpakke og håndarbeid, og kom til et kjekt treff på tvers av generasjoner.

Formiddagstreff hver 2. og 4. tirsdag i måneden kl.11.00–13.00.
Foredrag, god bevertning, sang og musikk, åresalg og andakt.
Vi har plass til flere og ønsker at dette skal være treff for kvinner og menn i alle
aldre.


Annet:

Husfellesskap
Mindre fellesskap som møtes privat i heimene på rundgang. Her kan en se på søndagens tekst i fellesskap, be sammen og spise kveldsmat sammen. En anledning til å dele tro og liv. Sitat fra noen som allerede er med i hus fellesskap; "Vi unner også andre i menigheten å ha et slikt fellesskap."
Hus fellesskap starter opp fortløpende, etter ønske og etterspørsel. Interessert..? Ta kontakt med diakonen på telefon
51 59 96 66 eller kom innom på kontoret for en prat.

Sorggrupper
Diakonene i Stavanger har et nært samarbeid, så ta kontakt for å vite mer,
eller melde din interesse.

Familie- og samlivsarbeid.
Det blir arangert temakvelder og kurs om familie og samliv i samarbeid med diakoner i Stavanger og Randaberg.

Dette har vært et meget populært tiltak, hvor parene har hatt et stort utbytte.

Følg med på oppdatert informasjon på forsiden og Facebook!

Samtale/sjelesorg:
En viktig del av diakonens arbeid er å kunne være en medvandrer. 
I perioder av livene våre kan vi selv bidra i yrkeslivet, i familien, blant
venner, frivillig tjeneste e.l, samtidig som en andre ganger kan trenge litt
hjelp selv. Ved behov, ta kontakt for samtale i kirken, eller så kan diakon
komme hjem på besøk til deg.

Bønn.

Har du spesielle bønnebehov, kan de legges i bønnekrukken, som blir tatt med i forbønnen i gudstjenesten. Lappene leser ikke høyt, men det anbefales at lappene anonymiseres, da bønnekrukken står i åpent rom.

Spørsmål?
 

Kontakt:


Diakon
Brit Egeland
51 59 96 66
Send e-post

Tilbake