Julemesse lørdag 9.november kl.11:00-14:00


Les mer

 

Julemesse lørdag 9.november kl.11:00-14:00


Les mer

 

Temakveld om bønn


Temakveld med sykehusprest Angelika Maria Fjetland onsdag 16.10 kl 19.30.

Les mer

 

Temakveld om bønn


Temakveld med sykehusprest Angelika Maria Fjetland onsdag 16.10 kl 19.30.

Les mer

 
 

Barn og ungdom

Hvordan gi barnet ditt det beste for livet videre?

Les mer

 

Musikk og kultur

Musikk og kultur.

Les mer

 

Gudstjenester

Menighetens storsamling.

Les mer

 

Diakoni

Diakoni i Tjensvoll menighet

Les mer