Barn


Vi har et aktivt arbeid for barn i vår menighet!

Trosopplæring (0-12 år)


En del av tilbudet til barn og unge er den systematiske trosopplæringen. Vi inviterer til årlige aktiviteter/tiltak tilpasset den enkelte aldergruppe, fra 0 til 12 år!