Vår menighet


Tjensvoll kirke har som visjon: I Kristus – nær livet. Under denne ønsker menigheten å være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke. Vi har et omfattende og mangfoldig arbeid rettet mot ulike aldersgrupper, behov og livsfaser