Temakveld om bønn


Temakveld med sykehusprest Angelika Maria Fjetland onsdag 16.10 kl 19.30.

 

Tørr vi komme til Gud med vårt sinne og vår klage?

Bønnevandring med anledning for lys tenning og forbønn.

Musikk: Bodil Fagerheim

Arrangør: Diakoniutvalget

Kontakt:


Diakon
Brit Egeland
51 59 96 66
Send e-post

Tilbake